željezno doba značenje

Željezno doba, najmlađe razdoblje prapovijesti; nadovezuje se na brončano doba, a traje približno kroz čitavo ← 1. tisućljeće; karakterizira ga uporaba željeza; dijeli se na starije (halštatska kultura) i mlađe ž. d. (latenska kultura).