zavarivanje značenje

zavarivanje, spajanje dijelova od jednake ili slične tvari (najčešće kovine) staljivanjem.