zatik značenje

zatik, strojni element za osiguranje međusobnoga položaja dvaju dijelova stroja; klin.