zapovjednik značenje

zapovjednik, starješina voj. jedinice, broda ili ustanove, najviši naredbodavac s nedjeljivom odgovornošću za provedbu naredbi.