zaposlenost značenje

zaposlenost, ekon ukupnost osoba koji obavljaju neku djelatnost; pokazatelj je gosp. vitalnosti jer ovisi o ponudi i potražnji za radom te ključan element gosp. stabilnosti. Zaposleni se obično svrstavaju u tri podskupine: zaposlene kod nekoga, samozaposlene i one koje su u vojnoj službi. Razina zaposlenosti ovisit će o elastičnosti krivulja ponude i potražnje za radom.