Žanko značenje

Žanko, Dušan (1904–80), kult. djelatnik; intendant zagrebačkoga HNK 1941–43; od 1945. u izbjeglištvu, gdje sudjeluje u radu hrv. izbjegličkih društava i tiska. Svjedoci.