zakon. značenje

zakon. 1. pravo normativni akt što ga donosi zakonodavni organ prema određenom postupku; poslije ustava najviši pravni propis. 2. Postojana pravilnost (ob. matematički izražena) kojom se odvija neki prirodni proces (prirodni z.). 3. lingv fonetski z., glasovni z., načelo pravilnosti i dosljednosti određene glasovne (jezične) promjene; npr. dosljedan prijelaz staroga št u ć u hrvatskome može se držati fonetskim zakonom.