začinjavci značenje

začinjavci, anonimni stvaraoci hrv. nabožnoga pjesništva 14. i 15. st.; spominje ih M. Marulić u Juditi.