Yourcenar značenje

Yourcenar, Marguerite (pr. ime M. De Crayencour) (1903–87), franc. spisateljica; zaokupljena poviješću i klas. grčko-rim. kulturom; pisala pjesme, eseje, kaz. komade, romane, prevodila s engleskoga i starogrčkoga. Prva žena izabrana u Francusku akademiju (1980). Hadrijanovi memoari; Djelo u crnom; Smjerna sjećanja; Kruna i lira.