Yosa značenje

Yosa, Buson (1715–83), jap. slikar i jedan od najvećih haiku pjesnika.