yin značenje

yin (kin.), jedan od dvaju kin. kozmičkih polova, ženski pricip koji je mračan i negativan, par je yangu. Yin i yang suprotne su energije koje uzajamnim djelovanjem stvaraju svemir.