Wyoming značenje

Wyoming, sav. država u Z dijelu SAD; 253 326 km2, 493 782 st. Polupustinjska klima. Nac. park Yellowstone. Poljodjelstvo (natapanje), ovčarstvo. Ležišta ugljena, nafte, zemnoga plina, željezne i uranove rude. Rafinerija nafte, kem. ind. Turizam. Gl. grad Cheyenne.