Wordsworth značenje

Wordsworth, William (1770–1850), engl. književnik; jedan od gl. predstavnika engl. romantizma. Lirske balade.