Wolff značenje

Wolff (Wolf), Christian (1679–1754), njem. filozof; učenik G. W. Leibniza čije je racionalističke i etičke koncepcije razvijao; umjesto na latinskome pisao na njemačkom pa su se njegove i Leibnizove ideje proširile i izvan sveuč. krugova. Logika; Ontologija; Racionalna teologija.