Wolf značenje

Wolf, Hugo (1860–1903), austr. skladatelj; predstavnik njem. kasnoromantične solo pjesme; skladao na stihove H. Heinea, N. Lenaua, E. Mörikea, J. W. Goethea i dr.; simfonijska djela (Penthesilea), opera Corregidor, zborovi.