Witwatersrand značenje

Witwatersrand, oko 1700 m visok ravnjak u SI dijeku Južnoafričke Republike. Bogata ležišta zlata i urana, rudnici ugljena; veliko grad. i ind. središte Johannesburg.