Wilson značenje

Wilson, Kenneth (1936), am. fizičar. Za doprinos teoriji transformacije materije kod kontinuiranoga prijelaza faza, dobio 1982. Nobelovu nagradu za fiziku.