Wilson značenje

Wilson, James Harold (1916–95), brit. političar; od 1963. vođa laburističke stranke; predsj. vlade 1964–70. i 1974–76., kada je dao ostavku na položaj premijera i vođe laburista.