Wilkes značenje

Wilkes, Charles (1798–1877), am. istraživač; istraživao obalu Antarktike (Wilkesova zemlja, obalni pojas koji se pruža od 90°E do 150°E), Z obalu SAD i neke otoke Tihoga oceana.