Wierzyñski značenje

Wierzyñski, Kazimierz (1894–1969), polj. pjesnik; pripadnik skupine Skamander; poezija mu u poč. izražava životnu radost, a potom gorku fascinaciju životom. Proljeće i vino; Vrapci na krovu; Ljubavni spomenar; Gorki urod; Tragična sloboda; Ruža vjetrova.