Wieland značenje

Wieland, Christoph Martin (1733–1813), njem. pisac; prosvjetitelj, član knjiž. kruga J. W. Goethea; osvrtima i ogledima utjecao na njem. čitateljstvo. Građ. romani u stilu rokokoa: Abderićani; Priča o Agathonu (začetak njem. razvojnoga romana); Oberon.