Werner značenje

Werner, Alfred (1866–1919), njem. kemičar; postavio koordinacijsku teoriju valencije. Nobelova nagrada 1913.