Weinheber značenje

Weinheber, Josef (1892–1945), austr. pisac; vrhunska lirika bečke moderne, dotjerana izraza. Komorna glazba; autobiogr. roman Sirotište; ogledi.