Warka značenje

Warka, arh. lokalitet u JI Iraku; ostaci šumerskoga grada Uruka.