Wakhan značenje

Wakhan (rus. Vahandarja), rijeka u SI Afganistanu; duga 160 km, izvire u istoimenome gorju; spaja se s rijekom Pamir i teče pod imenom Panğ (rus. Pjandž).