Wace značenje

Wace, Robert (o. 1100 – o. 1175), anglonormanski pjesnik; prvi franc. pjesnik kojemu se točno zna ime; na starofrancuski preradio (»preveo«) lat. djelo G. Monmoutha Povijest britanskih kraljeva (Roman o Brutu ili Gesta o Bretoncima) čime je u franc. književnost uveo legendu o Kralju Arturu i vitezovima Okrugloga stola. Roman o Rouu ili Gesta o Normanima.