vulkanske stijene značenje

vulkanske stijene→ eruptivne ili magmatske stijene