Vulas značenje

Vulas, Šime (1932), hrv. kipar; oblikuje (pretežito u drvu) lirske apstraktne kompozicije. Jedra; Orgulje; Gradovi; spomenik strijeljanim mještanima u Podhumu kraj Rijeke (1969).