Vuković značenje

Vuković, Ivan (1876–1957), hrv. melograf iz Gradišća (Austrija); učitelj, osnivao zborove, zapisao i obradio više stotina napjeva te napisao himnu gradišćanskih Hrvata Hrvat mi je otac. Objavio pjesmarice: Jačkar za hrvatske škole; Napijevka ili venac crkvenih melodij; Ku ćemo si?