Vukovarsko-srijemska županija značenje

Vukovarsko-srijemska županija, adm.-teritorijalna jedinica u I Hrvatskoj; obuhvaća vukovarski ravnjak i Z Srijem sa spačvanskom i savskom nizinom; 2448 km2, 204 768 st. (Hrvati 79%, Srbi 15%). Županijsko središte Vukovar; 26 općina i gradovi Ilok, Vinkovci, Vukovar i Županja.