Vukotinović značenje

Vukotinović, Ljudevit (pr. prez. Farkaš) (1813–93), hrv. književnik; jedan od hrv. preporoditelja; okušao se kao pjesnik, novelist i dramatičar. Bavio se botanikom i mineralogijom. Pjesme i pripovijetke; Ruže i trnje.