Vučedol značenje

Vučedol, lokalitet na obali Dunava I od Vukovara. Bogato arheol. nalazište, eponim najbogatije eneolitičke kulture u Podunavlju (← 3. tisućljeće); najslavniji je nalaz tzv. Vučedolska golubica.