Vraz značenje

Vraz, Stanko (pr. ime Jakob Frass) (1810–51), hrv. književnik; jedan od najistaknutijih iliraca i prvi hrv. profesionalni književnik. Obogatio preporodnu liriku romantičnom ljubavnom zbirkom Đulabije i sonetnim nizom Sanak i istina; utemeljitelj hrv. knjiž. kritike.