vrana. značenje

vrana. 1. (Labrus merula), morska riba iz por. usnača (Labridae), jestiva; živi u Atlantiku i Sredozemnome moru. 2. → vrane.