vokalna glazba značenje

vokalna glazba, svi oblici muziciranja u kojima sudjeluje ljudski glas: pjevanje uz instrumentalnu pratnju (vokalno-instrumentalna glazba) ili bez nje (a cappella); pjevanje samostalnoga pjevača (solistička glazba), nekoliko pjevača u komornom sastavu (duet, tercet, oktet) ili u većoj skupini (→ zbor). Neki glazb.-scenski oblici (opera, opereta) također pripadaju području vokalne glazbe.