Vogler značenje

Vogler, Georg Joseph (Abbé Vogler) (1749–1814), njem. skladatelj, glazb. teoretik i pedagog; utemeljio glazb. škole u Mannheimu, Stockholmu i Darmstadtu. Predromantične pjesme, koncerti, komorne i crkv. skladbe, opere (Gustav Adolf; Kastor i Poluks), operete (Trgovac iz Smirne). Studije, članci, ogledi. Priručnik nauka o harmoniji.