vodljivost značenje

vodljivost, svojstvo tijela da nešto provodi; recipročna je vrijednost otpora; pridjevom se opisuje na što se odnosi, npr. toplinska v. (SI jedinica: vat po kelvinu, W/k), el. v. (SI jedinica: simens, S).