vođica značenje

vođica, sedmi stupanj ljestvice (durske i molske) koji teži prema višemu tonu, tj. vodi u → toniku.