vođenje značenje

vođenje ili kondukcija, fiz pojava izravnoga prijenosa tvari, energije ili neke promjene, npr. el. napona, topline i sl., od čestice do čestice.