voda značenje

voda, prozirna, bezbojna tekućina bez okusa i mirisa; vodikov oksid (H2O); pri normalnom tlaku vrelište 100 °C, ledište 0 °C, najveća gustoća 999,972 kg/m3 pri 4 °C; najvažniji su spojevi hidrati, baze i kiseline, a najvažnija je kem. reakcija vode fotoliza (pri fotosintezi). V. je najrašireniji spoj i otapalo na Zemlji, osnova je života; pokriva o. 3/4 površine Zemlje (oceani), u atmosferi čini 0–2% (vodena para, tekućina, led) a u živim organizmima čini 50–90% tvari. V. u prirodi isparava sa slobodnih površina stajačica i tekućica, kondenzira se u atmosferi u oblake i pada na Zemlju u obliku oborina (kružni tok vode). Po vrsti i količini otopljenih mineralnih tvari v. može biti: slatka (rijeke, jezera), slana (mora, jezera) i bočata (jezera, riječna ušća) te tvrda (podzemna, izvorska) i meka (kišnica, snijeg). Po opterećenosti bakterijama i otpadnim tvarima iz industrije i kućanstva v. se za ljudsku uporabu kategorizira kao pitka, sanitarna i industrijska. Pročišćavanje otpadne v. jedan je od najkrupnijih problema suvremenoga čovječanstva zbog njezine velike količine i otrovnosti za živi svijet (nedostatak pitke vode, trovanje vodenih organizama).