vod. značenje

vod. 1. voj jedinica u sastavu satnije ili čete (bitnice, eskadrona), veličine do 50 ljudi; dijeli se na 2–3 desetine. 2. tehn uređaj za prijenos energije (npr. toplovod, el. vod) ili fluida (cjevovod).