Vltava značenje

Vltava (njem. Moldau), rijeka u sr. Češkoj, pritok Labe; duga 430 km; plovna do Štĕchovice (84 km od ušća); hidroelektrane. Na Vltavi leži Prag.