VLBI značenje

VLBI (akr. od engl. Very Large Base Interferometry: interferometrija vrlo velike baze), radioastronomska metoda; signali koji stižu do teleskopa, članova sustava, bilježe se zasebno, zajedno s vrlo točnim signalima vremena, zatim se zapisi različitih postaja reduciraju i koreliraju s pomoću kompjutora. Uporabom transkontinentalnih sustava može se doseći moć razlučivanja od tisućinke lučne sekunde.