Vlaisavljević značenje

Vlaisavljević, Vlado (1900–43), hrv. književnik; pjesnik rilkeovskoga nadahnuća, žive metaforike. Balada o Tounjčici.