vlaga značenje

vlaga, sadržaj vodene pare u atmosferi. O njoj ovisi vjerojatnost pojave padalina, neizravno utječe na temperaturu zraka. Može biti apsolutna, specifična i relativna.