vježba značenje

vježba, razvijanje i usavršavanje određenih navika, fiz. spretnosti, duševnih sposobnosti i sl. ponavljanjem jednakih ili analognih radnji.