vjeđa značenje

vjeđa, zaštitni dio oka na kojem se nalaze trepavice.