Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

vjeđa

vjeđa, zaštitni dio oka na kojem se nalaze trepavice.