Vivin značenje

Vivin, Louis (1861–1936), franc. slikar; samouk, autor minuciozno izvedenih grad. veduta.