vivijanit značenje

vivijanit, Fe3(PO4)2 · 8H2O, mineral, željezov fosfat; bezbojan, na zraku postaje modar. Ime po engl. mineralogu J. G. Vivianu.