Vitrac značenje

Vitrac, Roger (1899–1952), franc. pjesnik i dramatičar; jedan od osnivača nadrealističkoga teatra. Viktor ili djeca na vlasti.